Over ons

Opgericht in 1999 door enkele enthousiaste operette liefhebbers zijn we uitgegroeid tot een vereniging voor jong en oud, van 12 tot 82 jaar. We zingen niet meer alleen operettemelodieën, maar ook musical, opera, Napolitaanse liederen en wat verder bij ons past.

Wij zijn een vereniging waarbij niet alleen gezelligheid hoog in het vaandel staat, maar ook kwaliteit. We hebben zo’n 35 vaste leden, maar nieuwe leden zijn altijd welkom! De repetitieavond is op maandag van 20.15 tot 22.15 uur in de Zalzershaof te Hout-Blerick. Kom gerust eens kijken!

Aan elk optreden wordt veel zorg besteed. Muziek, zang, dans, kleding, rekwisieten: alles wordt zorgvuldig op elkaar afgestemd om tot een mooi verzorgd geheel te komen.

Buiten onze optredens hebben wij ook al verschillende grote producties gedaan in de Maaspoort. In maart 2009 onze eerste grote productie in Venloos dialect ‘La Poupée’ (‘Het bruudje van de broeder’) van Edmund Audran. Dit in samenwerking met dansstudio Dorris Titulaer en het Tegels Symphonie Orkest. Onze tweede productie was in april 2011 ‘Baer en Bertha’, naar de originele versie ‘Die Landstreicher’ van Carl Ziehrer.

Medio 2012 is er samen met Stella Duce  en het Valuas College, die beide al diverse succesvolle musicals met hun jeugd hebben opgevoerd, de stichting Stimulans opgericht. Zo bundelen we onze krachten en kunnen van elkaars mogelijkheden gebruik maken. Ervaring en jong talent uit groot Venlo komen zo samen.

In 2013 de musical Anatevka. Dit hebben wij weer in samenwerking met het Tegels symfonie orkest gedaan. Onze laatste grote productie was Scrooge de Musical ism Stichting Stimulans in december 2018.

 

 

Onder leiding van onze bruisende dirigente Lilit Sati, studeren we iedere maandagavond in de Zalzershaof te Hout-Blerick van 20.15 uur t/m 22.15 uur onze liedjes in. Naast het serieuze werk is er natuurlijk altijd tijd voor gezelligheid.

Lees verder

Scrooge

Onder de vlag van stichting Stimulans, waarin wij ook een van de participanten zijn, hebben we in december 2018 de vierde grote productie gespeeld in de Maaspoort, de musical Scrooge.

Ook is het sinds 2009 een jaarlijkse ‘traditie’ geworden om in de maand december Christmas Carols ten gehore te brengen. In de adventstijd treden we dan op diverse plaatsen in de Venlose binnenstad op, geheel in Dickensstijl gekleed. Of het nu tien graden vriest of dat de regen met bakken uit de lucht komt, er staat bij ieder optreden een grote groep op straat te zingen, waaruit wel blijkt dat de leden samen erg veel plezier en een groot hart voor de vereniging hebben.

Lees verder

Christmas Carols

Een vast onderdeel in ons repertoire zijn de Christmas Carols geworden. Komend jaar trekken we alweer voor de elfde(!) keer door de straten van het centrum van Venlo. Twee weekenden lang en vaak ook de koopavonden zingen we met heel veel plezier op diverse plekken kerstliederen, gekleed in Dickensstijl. 

Lees verder

Agenda

De Christmas Carols gaan weer beginnen!

Vrijdag 29 mei: 13.00 tot 16.00 uur Outlet Roermond

14, 15, 21, 22 en 23 december: 12.00 tot 14.00 uur 2 Brüder

14, 15, 21, 22 en 23 december: 14.30 tot 17.00 uur centrum Venlo. 

23 december: 19.30 uur Camping Beringerzand, Heide 5 te Panningen

Lees verder

Repetities

Iedere maandagavond repeteren we in de Zalzershaof, Zalzerskampweg 64 in Hout-Blerick van 20.15 uur tot 22.15 uur. Je bent altijd van harte welkom om een keer te komen kijken! Mocht je lid willen worden, de kosten zijn € 15,00 per maand en voor scholieren en studenten € 7,50.

Lees verder

Bestuur

Onno Ludin, vice-voorzitter

Marianne Macelissen, penningmeester

Baudien Dekker, secretaris, muziekcommissie

Wim Marcelissen, bestuurslid, PR

Ine Gerits, bestuurslid

Lees verder

Muzikale leiding

LILIT SATI woont al geruime tijd in Nederland. Zij studeerde solozang aan het Maastrichts Conservatorium bij Frans Kokkelmans en is cum laude voor haar bachelor geslaagd.

In 2010 rondde zij haar master solozang af en een jaar later slaagde zij voor haar bachelor koordirectie bij Ludo Claessen. In 2009 behaalde zij de eerste prijs tijdens het gerenommeerde concours ‘Les nouveau talents de l’art lyrique’ in Ans (België).

Zij is vanzelfsprekend gespecialiseerd in liederen in de talen waarin ze is opgegroeid. Daarnaast voelt zij zich evenzeer thuis in het oratoriumrepertoire en soleert en acteert zij met hetzelfde gemak in opera’s. Een van haar favoriete rollen is Carmen in de gelijknamige opera van Bizet. Naast de vele concerten werkt Lilit regelmatig mee aan verschillende producties in Nederland en België, en is ze verbonden aan diverse kamermuziekensembles.

Lees verder

Pianist

Regelmatig worden we begeleid door de jonge en getalenteerde pianist Ben van Daal.

Ben van Daal (1991) begon keyboard te spelen op zijn elfde, maar al snel ontdekte hij dat hij meer geïnteresseerd was in pianospelen en begon hij zijn eerste lessen bij pianist Rolf Prejean. Vanaf 2008 vervolgde hij zijn pianostudie bij organist Jean-Pierre Steijvers, waar hij een grote interesse ontwikkelde in het romantische Russische repertoire. Door dit repertoire te spelen, won hij verschillende prijzen, waaronder de 1e prijs in 2012 Prix Dominique, Venlo, en de 2e prijs in de Piano3Daagse 2014 in Rotterdam, en bereikte hij de ¼ - finale van 2014 'Internationale Competitie voor Outstanding Piano Amateurs' (Parijs). In hetzelfde jaar studeerde hij ook bij André Gallo, Vincenzo Maltempo en Alessandro Marino aan Imola Piano Academy, Eindhoven. Sinds 2017 heeft Ben bij Jelena Bazova gestudeerd aan Fontys Academy of Music and Performing Arts, Tilburg. 

Vanwege zijn brede interesse in muziek heeft hij allerhande genres gespeeld in verschillende formaties, van popmuziek tot jazz, van klassieke muziek tot improvisatie, van popbands tot bigbands tot muziektheater. Naast solo spelen, begeleidt Ben verschillende solisten en koren.

Lees verder

Privacy Policy

Privacy Policy

 

Theaterkoor VOG hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze Privacy Policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Theaterkoor VOG houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit betekent dat wij:

-          Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en de daarbij benodigde type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy Policy;

-          Het gebruik van uw persoonsgegevens beperken tot de strikt noodzakelijke gegevens voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

-          Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

-          Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

-          Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

-          Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

 

Theaterkoor VOG is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in onze administratie en archieven. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Sponsoren en donateurs.

Persoonsgegevens van huidige en toekomstige Sponsoren worden door Theaterkoor VOG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          uitvoering geven aan de correspondentie rond sponsorschap en donateurschap;

-          promotie en publicaties;

-          versturen van (nieuws-)brieven;

-          versturen van persoonlijke uitnodigingen;

-          gebruik voor verenigingshistorie en archief.

 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: een inschrijfformulier en/of een contract.

 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Theaterkoor VOG de volgende persoonsgegevens van u vragen/vastleggen:

-          naam bedrijf en donateur;

-          voornaam, tussenvoegsel, achternaam contactpersoon;

-          rekeningadres, postcode, woonplaats;

-          bezorgadres, postcode, woonplaats;

-          (mobiel) telefoonnummer;

-          e-mailadres.

 

 

 

Uw persoonsgegevens worden door Theaterkoor VOG opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en):

-          gedurende de periode dat men sponsor en/of donateur is;

-          na beëindiging van het sponsorschap in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar;

-          voor de verenigingshistorie onbeperkt in het archief.

 

Verwerken van persoonsgegevens van leden/docenten/bestuurders en vrijwilligers (verdere betrokkenen)

Persoonsgegevens van betrokkenen worden door Theaterkoor VOG verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-          uitvoering geven aan de betrokkenheid;

-          versturen van (nieuws-)brieven;

-          versturen van persoonlijke uitnodigingen;

-          gebruik voor Verenigingshistorie en archief.

Grondslag voor deze persoonsgegevens zijn:

-          het inschrijfformulier of het contract;

Lees verder

Galerij

©2024 Theaterkoor VOG